Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Oddělení následné péče Zahražany

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.t
  • Fotografie 1
  • Fotografie 2
  • Fotografie 3
  • Fotografie 4
  • Fotografie 5
  • Fotografie 7
  • Fotografie 8
  • Fotografie 9
  • Fotografie 10

Oznámení­ o změně poskytovatele zdravotní­ch služeb v Nemocnici následné péče Most

Untitled document


Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace, se sídlem Jana Žižky 1304/1, 434 01 Most, IČO: 66112338 („prodávající“), uzavřela dne 29. 7. 2015 se společností Krajská zdravotní, a. s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13, IČO: 25488627 („kupující“), smlouvu o koupi závodu, na základě které došlo k převodu činností Nemocnice následné péče Most na Krajskou zdravotní, a.s. (prodávající prodal celý svůj závod kupujícímu a tím na něho převedl vlastnická práva ke všemu, co k závodu jako celku náleží, tedy ke všem věcem, právům, závazkům, dluhům a jiným majetkovým hodnotám sloužícím k provozování závodu a se závodem souvisejícím).  

Smlouva o koupi obchodního závodu nabyla účinnosti dne 1. 9. 2015


Se smlouvou o koupi závodu zákon spojuje převod práv a povinností včetně závazkových vztahů, na které se koupě vztahuje, z prodávajícího na kupujícího, aniž by smluvní strany nebo třetí osoby musely činit další právní jednání.

Krajská zdravotní, a.s. se tak stala poskytovatelem zdravotních služeb poskytovaných dosud v nemocnici následné péče. Nově je poskytovatelem zdravotních služeb Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče (Zahražany). O pacienty se pečuje ve stejných prostorách jako doposud a pečuje o ně stejný personál.

Oddělení následné péče poskytuje následnou lůžkovou zdravotní péči obyvatelům okresu Most a podle volné lůžkové kapacity i nemocným z jiných lokalit České republiky i cizincům.

Kontakty na oddělení následné péče:

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
Oddělení následné péče Zahražany
Jana Žižky 1304/1
434 01 Most

 

Kontakty na společnost Krajská zdravotní, a. s.:
http://www.kzcr.eu/o-nas/vedeni-spolecnosti/default.aspx

Kontakty na Nemocnici Most, o. z.:

http://www.kzcr.eu/o-nas/kontaktni-udaje-identifikace/default.aspx (záložka „Most“)


projected by JEMAPROJECTS
2010, All right reserved