Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Oddělení následné péče Zahražany

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.t
  • Fotografie 1
  • Fotografie 2
  • Fotografie 3
  • Fotografie 4
  • Fotografie 5
  • Fotografie 7
  • Fotografie 8
  • Fotografie 9
  • Fotografie 10

Oznámení o změně poskytovatele zdravotních služeb v Nemocnici následné péče Most

Untitled document


Nemocnice následné péče Most, pÅ™íspÄ›vková organizace, se sídlem Jana Žižky 1304/1, 434 01 Most, IÄŒ: 66112338 („prodávající“), uzavÅ™ela dne 29. 7. 2015 se společností Krajská zdravotní, a. s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13, IÄŒ: 25488627 („kupující“), smlouvu o koupi závodu, na základÄ› které došlo k pÅ™evodu činností Nemocnice následné péče Most na Krajskou zdravotní, a.s. (prodávající prodal celý svůj závod kupujícímu a tím na nÄ›ho pÅ™evedl vlastnická práva ke všemu, co k závodu jako celku náleží, tedy ke všem vÄ›cem, právům, závazkům, dluhům a jiným majetkovým hodnotám sloužícím k provozování závodu a se závodem souvisejícím).  

Smlouva o koupi obchodního závodu nabyla účinnosti dne 1. 9. 2015


Se smlouvou o koupi závodu zákon spojuje pÅ™evod práv a povinností včetnÄ› závazkových vztahů, na které se koupÄ› vztahuje, z prodávajícího na kupujícího, aniž by smluvní strany nebo tÅ™etí osoby musely činit další právní jednání.

Krajská zdravotní, a.s. se tak stala poskytovatelem zdravotních služeb poskytovaných dosud v nemocnici následné péče. NovÄ› je poskytovatelem zdravotních služeb Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddÄ›lení následné péče (Zahražany). O pacienty se pečuje ve stejných prostorách jako doposud a pečuje o nÄ› stejný personál.

 

Kontakty na oddÄ›lení následné péče:

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
OddÄ›lení následné péče Zahražany
Jana Žižky 1304/1
434 01 Most

 

Kontakty na společnost Krajská zdravotní, a. s.:
http://www.kzcr.eu/o-nas/vedeni-spolecnosti/default.aspx

Kontakty na Nemocnici Most, o. z.:

http://www.kzcr.eu/o-nas/kontaktni-udaje-identifikace/default.aspx (záložka „Most“)


projected by JEMAPROJECTS
2010, All right reserved