Nemocnice následné péče

NNP Most

Logo NNP Most
  • Fotografie 1
  • Fotografie 2
  • Fotografie 3
  • Fotografie 4
  • Fotografie 5
  • Fotografie 7
  • Fotografie 8
  • Fotografie 9
  • Fotografie 10

Z historie do současnosti

Untitled document

 

 


Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace (NNPM) sídlí v historické budově dostavěné roku 1903 v mostecké čtvrti Zahražany. Údaje o historii této budovy pochází více od pamětníků, než-li bylo možné získat z archivů.

Od uvedení do provozu budova sloužila jako sirotčinec.

 
V dalších letech byly provedeny stavební úpravy, odstraněna původní kaple, sídlily zde různé instituce (většinou úřady). Nakonec sloužil objekt jako součást OÚNZ Most pro oddělení neurologie, ORL a oční.
 

V roce 1991 byla dokončena poslední rekonstrukce budovy a v roce 1992 zde zahájila provoz Léčebna pro dlouhodobě nemocné, která byla součástí Nemocnice s poliklinikou v Mostě. Rozhodnutím Okresního úřadu v Mostě (zřizovatele) došlo od 1. dubna roku 1998 k osamostatnění tohoto zdravotnického zařízení pod novým názvem Nemocnice následné péče v Mostě.

Od 1. ledna roku 2003 přešla zřizovatelská funkce na Ústecký kraj a název byl změněn na Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace.

 

 

Historická fotografie nemocnice 2


projected by JEMAPROJECTS
2010, All right reserved